PROIZVODNO USLUŽNO I PROMETNO

 

DRUŠTVO " ZENI-TOURS" d.o.o. VITEZ

 

PODRUŽNICA ZENICA

 

Ul. Zmaja od Bosne br. 1 ZENICA

 

 

 

Proizvodno uslužno i prometno društvo "ZENI-TOURS" d.0.0. Vitez je preduzeće sa dugogodisnjim iskustvom. Sjedište preduzeća se nalazi u Vitezu, a svoju Podružnicu posjeduje registriranu u Zenici na adresi ul. Zmaja od Bosne br. 1.

 

 

 

Preduzeće se isključivo bavi registriranom djelatnošću prijevoza putnika u javnom linijskom i vanlinijskom saobraćaju. U sklopu poslovnice u Zenici rad je organizovan i sa Turističkom agencijom. Direkcijski i knjigovodstveni poslovi sa pratećim službama su smješteni u prostorijama AUTOREMONTA d.o.o. Zenica. Preduzeće slovi kao ozbiljan partner u radu a naša organizirana djelatnost u održavanju voznog parka odvija se u savremeno opremljenim servisom za održavanje motornih vozila u Šljiviku- Zenica, na čijoj lokaciji od 6600 m2 mogu da se zadovolje svi zahtjevi u cilju dnevnih i drugih praćenja održavanja i remonta autobusa, kamiona i drugih mašina iz privrednog programa.

 

Preduzeće je organizovano sa Organizacijskim jedinicama:

 

direkcijski poslovi,

 

poslovi agencije i turizma,

 

poslovi knjigovodstva i finansija,

 

poslovi održavanja i higijene voznih jedinica,

 

poslovi obezbjeđenja objekata i imovine

 

 

 

U preduzeću po napred navedenim cjelinama je zaposlen stručni kadar, osposobljen za kvalitetnu organizaciju i sa veoma velikim iskustvom zaposlenih na poslovima iz oblasti saobraćaja a koji su godinama radili u drugim saobraćajnim preduzećima.

 

Preduzeće u svom vlasništvu a koje je 100% privatno vlasništvo posjeduje 25autobusa koji po svojim karakteristikama mogu da pružaju usluge u domaćem i ino prijevozu, jedno servisno motorno vozilo u svojstvu interventnog vozila. Pored autobusa za visoki turizam u sastavu preduzeća postoje i dva autobusa za pružanje usluga u unutrašnjem prijevozu lokalnog karaktera. Preduzeće u dosadašnjem toku ima registrirane linije, međunarodnog  i međuentitetskog karaktera i to :

 

Međunarodna linija :

 

- KAKANJ – ZENICA – SPLIT - ZENICA

 

Međuentitetska linija :

 

- ZENICA-BANJA LUKA-GRADIŠKA

 

SERVIS I ODRŽAVANJE AUTOBUSA

 

Cjelina koja u svojim radionicama ima stalne zaposlene radnike raznih zanimanja :

 

-         automehaničari                              

 

-         čistač unutrašnjosti autobusa            

 

-         lice na obezbjeđenju objekata i OS   

 

 

 

SAOBRAĆAJ

 

Rukovodilac saobraćaja i zamjenik direktora       

 

-    Referent za kontrolu rada voznog osoblja i opskrbu sa zaduženjima karata i drugih zakonskih akata (pravilnika, zakona i uredbi )                                                                  

 

-   Vozač autobusa                             

 

DIREKCIJSKI POSLOVI

 

-     Direktor društva                            

 

-     Tehnički sekretar                          

 

-     Rukov. Službe knjigovodstva i finansija

 

-     Referent turizma

 

Sva zaposlena lica su u stalnom radnom odnosu i sa velikim radnim iskustvom.

Pored gore navedenih performansi vozila se parkiraju u vlastitom garažnom prostoru na kojem je organizovano i odjeljenje za opskrbu gorivom kao i higijensko održavanja vozila gdje su zaposlena. 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.