• Korisni linkovi

  •  
  • Pronađite lokaciju Vašeg hotela na mapi, pogledajte mape gradova na www.maps.google.com

 

 

  • Izbor najkraće rute od grada do grada, detaljan opis rute sa svim cestarinama www.viamichelin.com

 

 

Savjeti prije putovanja

 

NOVAC

Prije polaska – provjerite koju valutu je najbolje nositi na putovanje
Provjerite koliko novaca možete nositi preko granice bez potvrde
Kada stignete – nosite sa sobom samo iznos novca potreban za taj dan, ostalo pohranite u sef.

KRAĐA

Ako Vas pokradu, prijavite nestanak ili krađu najbližoj policijskoj upravi i tražte pismenu potvrdu (zbog osiguranja)

  • KARTICE – nazovite banku da poništi karticu

CJEPIVO

Provjerite trebate li se cjepiti za destinaciju u koju putujete

LJEKOVI

Ponesite ljekove koje obično koristite po preporuci doktora i stavite ih u ručnu prtljagu.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.